Avís legal

Condicions generals

L’accés al portal d’Internet de Deixatguiar.com i al seu contingut implica l’acceptació de les condicions que es preveuen en aquest Avís Legal. Per aquesta raó, us recomanem que el llegeixi amb atenció si desitja o necessita accedir i / o utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen en aquest lloc web.

Les condicions que figuren en aquest Avís Legal són les vigents a la data de la seva última actualització, i podran ser modificades per Deixa’t Guiar en qualsevol moment i sense avís previ, en el qual entraran en vigència les noves des d’aquesta data i seran d’aplicació per a tots els usuaris.

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web respectant les condicions que s’hi exponen. Deixa’t Guiar es reserva el dret per emprendre les accions legals que consideri oportunes per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es derivin del seu incompliment.

Aquest lloc web té per objecte informar sobre productes i serveis que ofereix Deixa’t Guiar, comunicar-se amb l’entitat i conèixer-la millor, així com permetre als seus clients l’accés als serveis oferts, i dotar tant a usuaris com a clients l’accés als seus programes. Addicionalment, també pretén informar sobre fets, activitats i iniciatives de l’empresa, i oferir consells sobre seguretat que a l’usuari li poden resultar d’interès.

Propietat intel·lectual i industrial
Deixa’t Guiar és titular del domini del portal i del seu contingut, el que inclou les seves pàgines, informació i elements que constin en ells: logotips, marques, noms comercials, gràfics, textos, documents, bases de dades, programes informàtics i altres components protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals Idintel sigui titular o legítima llicenciatària.

Part de les icones estan fetes per Freepik de www.flaticom.com

Serà necessària l’autorització expressa, prèvia i per escrit de Deixa’t Guiar per reproduir, distribuir, explotar, cedir, comunicar públicament o fer qualsevol altre ús de qualsevol element o informació que consti al portal mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà.

Deixa’t Guiar, i sempre sota autorització expressa, permet incorporar en altres llocs web enllaços a algunes de les seves pàgines. Per a això, aquesta pàgina en obrir-se, haurà d’aparèixer en una finestra independent del navegador i no formar part de marcs en els quals figurin altres continguts.